Przydatne informacje

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na kilka podstawowych pytań związanych z eksploatacją i oceną stanu technicznego opon.